Susanne Ravn

Advokat og konfliktmægler

Kontorfællesskabet Forum Advokater
Havnevej 3
4000 Roskilde
Telefon 70 22 88 50
Mobil 26 37 99 70
E-mail susanne@advokatravn.dk

Baggrund

Jeg tilbyder professionel advokatbistand med en menneskelig vinkel. Min kernekompetence er juraen, men jeg har stor forståelse for den enkeltes personlige situation i forbindelse med den konkrete konflikt eller juridiske problemstilling. En retssag kan være den eneste udvej i en konflikt, men ofte kan parterne forhandle sig frem til en løsning, for eksempel ved konfliktmægling.

I min advokatpraksis beskæftiger jeg mig med rådgivning, forhandling, konfliktmægling og retssager for private og for mindre erhvervsdrivende.

Jeg anvender ikke lovvalg- eller værnetingsaftaler.

Jeg har mange års erfaring som dommerfuldmægtig ved både byret og landsret. Jeg har behandlet og dømt i skilsmissesager, sager om forældremyndighed og samvær, arvesager, nabokonflikter, lejesager, sager om ejendomshandler, sager mellem erhvervsdrivende og straffesager m.m.

Jeg har arbejdet i skifteretten og som notar og jeg har arbejdet i fogedretten. Jeg har endvidere arbejdet under Justitsministeriet med sager om adoption, samvær og børne- og ægtefællebidrag.

Jeg har derfor en bred og omfattende erfaring med jura og praksis fra mange forskellige vinkler.

Jeg har boet flere år i Latinamerika og i Asien, hvor jeg har arbejdet med støtte til retssektoren og med juridiske reformer. Jeg har stor forståelse for sager, der indeholder aspekter fra flere kulturer. Jeg taler og forstår engelsk, fransk og spansk.

Jeg har en masteruddannelse i konfliktmægling fra Københavns Universitet med konfliktforståelse, forhandling og mægling som hovedelementer og jeg er retsmægler ved Østre Landsrets retskreds.

CVR: 31 14 18 34 Personligt drevet virksomhed.

Advokat Susanne Ravn er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

Advokat Susanne Ravn har hos TRYG Forsikring tegnet ansvarsforsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed.